Privacyverklaring

Deze website is eigendom van EGS Group.
Contact: info@egsgroup.be

Privacy nemen wij serieus. En daarmee bedoelen wij het confidentieel behandelen en beschermen van jouw persoonsgegevens. Onze maatregelen die we daarvoor nemen kan je terugvinden in deze privacyverklaring (v1.0 – maart 2023). Het is namelijk mogelijk dat we jou als bezoeker om enkele persoonsgegevens vragen, bijvoorbeeld voor ons contactformulier en bij het indienen van sollicitaties. 

Jouw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Ze worden alleen maar gebruikt voor het specifiek doel waarvoor de gegevens opgevraagd worden.

Wat vragen we dan allemaal?

Een naam en contactgegevens, denk hierbij aan een e-mailadres en / of telefoonnummer. Dat hebben we nodig om je te contacteren op je contactverzoek, of om met onderbouwing te kunnen antwoorden op jouw sollicitatie. We slaan deze gegevens op in een online platform, dat ons helpt in het reageren op de gevraagde contactmomenten. 

Als je ons via het contactformulier contacteert houden we je persoonsgegevens tot maximaal 3 jaar bij, waar je op ieder moment beroep kunt doen op de rechten die je hebt uit de privacywetgeving. Meld je je af van onze nieuwsbrief / blog, dan schrappen wij automatisch jouw gegevens uit ons systeem.

Privacywetgeving – wat zijn jouw rechten

Vanuit de privacywetgeving heb je rechten om ons te bevragen naar welke persoonsgegevens wij over jou beschikken en verwerken. Eveneens om ze te verbeteren, te laten wissen of ze vragen over te dragen. Stuur ons een mail op info@egsgroup.be en wij gaan onmiddellijk aan de slag. Om te vermijden dat we bij inzage of correctie geen persoonsgegevens delen aan vreemden, verzoeken wij je om een bewijs van identiteit toe te voegen.

Nog vragen over onze privacyverklaring?

Je kan altijd terecht bij ons op info@egsgroup.be, of rechtstreeks op ons telefoonnummer dat getoond wordt op de website.  Als je moet vaststellen dat we er onvoldoende gehoor aan geven, of je het niet eens bent met de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken, dan kan je je wenden tot de toezichthoudende autoriteit – Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).